Дурдона
001. Сўз боши
002. Масъул муҳаррирдан
003. Амир Темур соҳибқироннинг доҳиёна ишларига бир назар
004. Соҳибқироннинг шахсий одатлари
005. Хориқул одат ғароиблари
006. Мен Фотиҳ Темур
007. Йигитлик даври, уруш фанларини ўрганиш
008. Амир Ёхмоқнинг хизматида
009. Амир ЁхмоҚнинг вафоти, Арслон билан мунозааъ (низо)
010. Бухоро шаҳрини нечук тасарруф қилдим?
011. Тошканд уруши
012. Фирдавсийнинг туғулгон ерига қараб юруш ва Нишопур уруши
013. Хуросонга иккинчи сафарим ва Сабзавор уруши
014. Хуросоннинг жанубига азимат
015. Зобилистон
016. Исфаҳон уруши
017. Мўғул сардори билан уруш
018. Қипчоқ ўлкаларида уруш
019. Мовароуннаҳрга қайтмоқ ва чигиртка офати
020. Обисукун дарёсининг канораларида
021. Боғдодни нечук мусаҳҳар қилганим
022. Патоқ довонидан ўтуб Форсга бормоқ
023. Шероз суғутидан кейин
024. Луристон ўлкасида бир айланиш
025. Абдол Гулзойи ким ва қайси ерда салтанат қилур эди?
026. Форсда Шайх Умарнинг ўлдирилиши
027. Тоун (вабо)
028. Ҳиндустон - ажойибот ўлкаси
029. Шом ўлкасида уруш ва шаҳарларнинг тасарруфи
030. Рум ўлкасига юриш ва Йилдирим Боязид билан уруш
031. Озарбайжонда нима иш қилдим ва нималарни кўрдим?
032. Султония Усқуфининг Амир Темурга оид хотирасидан
034. Форсий мутаржимдан
035. Тоҳир Маликдан