ТАЛВАСА (роман) Принтер учун E-mailга юбориш
Мундарижа
ТАЛВАСА (роман)
Саҳифа 2
Саҳифа 3
Саҳифа 4
Саҳифа 5
Саҳифа 6
Саҳифа 7
Саҳифа 8
Саҳифа 9
Саҳифа 10
Саҳифа 11
Саҳифа 12
Саҳифа 13
Саҳифа 14
Саҳифа 15
Саҳифа 16
Саҳифа 17
Саҳифа 18
Саҳифа 19
Саҳифа 20
Саҳифа 21
Саҳифа 22
Саҳифа 23
Саҳифа 24
Саҳифа 25
Саҳифа 26
Саҳифа 27
Саҳифа 28
Саҳифа 29
Саҳифа 30
Саҳифа 31
Саҳифа 32
Саҳифа 33
Саҳифа 34
Саҳифа 35
Саҳифа 36
Саҳифа 37
Саҳифа 38
Саҳифа 39
Саҳифа 40
Саҳифа 41
Саҳифа 42
Саҳифа 43
Саҳифа 44
Саҳифа 45
Саҳифа 46
Саҳифа 47
Саҳифа 48
Саҳифа 49
Саҳифа 50
Саҳифа 51
Саҳифа 52
        25. Салом бермай кирган йигит

Соли Муродов дискотека хўжайинининг келишини кутиб ўтирганда эшик очилиб, гиёҳвандликка қарши курашиш бўлимининг ходими кўринди.
-Соли ака, гап чиқиб қолди,-деди у саломлашишни ҳам унутиб.
-Сендан фақат гап чиқади, салом ҳам чиқмайди, иш  ҳам чиқмайди.
Ходим танбеҳдан ҳижолат бўлиб, салом бергач, даъвосини айтди:
-Иш чиқмайди, деб ерга урасиз-у иш чиқарай деганимизда ўзингиз чалиб турасиз...
-Мен сени чалибманми? Ана халос!-деди капитан ажабланиб.-Менинг бунақа одатим йўқ эди-ку? Балки қандай чалганимни ўзимга айтарсан?
-Дискотекага борган экансиз?
-“Фирдавс”гами? Ҳа, бордим. “Қариганингизда уялмайсизми?” демоқчимисан?
-Буфетчи билан гаплашибсиз?
-Гаплашдим, юзта ароғини ҳам ичдим.
-Уни биз кузатаётган эдик. Нашаванд болаларнинг изи ўшанга бошлаятувди.
-Наша сотарканми?
-Шунақа гумонимиз бор. Ўзи сотмаган тақдирда ҳам сотадиганларини биларди. Сиз учрашганингиздан кейин кўринмай қолди.
-Демак, сенинг гумонинг тўғри экан. У мендан чўчимаган, қотилликка алоқаси йўқ.  Кузатаётганингни сезган бўлса, нашага аралашганидан қўрқиб беркинган бўлиши мумкин.
-Энди нима қиламиз?
-Нима қилардинг? Биргалашиб қидирамиз. Эҳтимол қотилликка аралашган болалар ҳам нашаванд бўлишгандир. Ҳозир дискотеканинг хўжайини келиши керак. Хоҳласанг гапларини эшитиб кўр.
-Мени кўрмай тура қолсин. Кечроқ яна кираман.
-Истаган пайтингда киравер, салом бериб кирадиган йигитларга эшигим ҳамиша очиқ,-Соли Муродов шундай деб жилмайди. Ходим бу беғараз ҳазилдан ранжимади. Кулимсираб қўйиб, изига қайтди. Бир оздан сўнг навбатчи қўнғироқ қилиб дискотека хўжайини келганини билдирди. Капитан ташқарига чиқиб Ҳусанни кутиб олди-да, хонасига бошлаб келди. Профилактика нозири  чақирув қоғозини берганида Ҳусан бир ғижиниб олган эди. Соли Муродовга кўзи тушиши билан таниб, юраги ғашланди. Капитан тергов жараёнига оид дастлабки расмиятчиликларни сўраб, қоғозга ёзиб қўйиб асосий гапга кўчганда эса асабийлаша бошлади.
-Сизга тушунолмаяпман. Ўша қотиллик дискотека ичида бўлганида мени сиқувга олсангиз майли эди. Менинг бу ишга ҳеч алоқам йўқ-ку?
-Менам сизга тушунолмаяпман,-деди Соли Муродов ундан кўз узмай,- чунки менинг гувоҳларни сиқувга олиш одатим йўқ. Ҳали тайинли бир гап ҳам бошламадим, нима учун бирданига тутоқиб кетяпсиз?
-Энди ака, “нега,нега?” дейсиз-у, ишлаш ҳам қийин бўлиб кетди-да. Бир томондан солиқчилар келиб сиқувга олади, бир томондан сизлар, яна санэпидстанция деганлари бор.
-Сиқилмасликнинг битта йўли бор, айтайми?-Ҳусан унга “айтаверинг-чи”, деб қараб олди. Капитан эса ундан кўзини узмади:- Тўғри ишлаш керак. Шунда ҳеч ким сизни сиқувга ололмайди.
-Бизнинг бирон ғирром ишимиз бор эканми?
-“Бирон” эмас, бир неча. Буни ўзингиз яхши биласиз. Бу ғирромларни текшириш менинг вазифамга кирмайди, шунинг учун гапни чувалаштирмайман. Менинг мақсадим бошқачароқ,-шундай деб стол устига бир неча суратларни ёйиб қўйди-да, саволни Ҳусан кутмаган тарзда берди:-Ҳар ҳолда сиз бу йигитлардан биронтасини танимайсиз, дискотекангизда сира кўрмагансиз? Сувга чўккан одамни ҳам танимайсиз.
Соли Муродов атай «сувга чўккан» деб юмшатиб сўради. “Ўлдириб сувга ташлаб юборилган”, деганида дискотека хўжайини чўчинқираб қолиши мумкин эди. Ҳусан ҳам анойилардан эмас, бахтсиз бир тасодифий ҳодиса туфайли чўккан одамнинг тақдири билан милиция шуғулланмаслигини яхши тушунади. У суратларга эътиборсиз кўз ташлагач, капитанга дадилроқ қаради:
-Суратдагиларни танимайман. Чўккан одамни ҳам кўрмаганман. Бунақа ёши ўтган одамлар дискотекага кирмайди-ку, тўғрими?
-Тўғри. Марҳумнинг ёши ҳам, чўнтаги ҳам дискотекангизга ярашмас эди. Ўлик сувдан чиқарилаётганда буфетчи болангизга кўзим тушган эди. Кейин кўринмай қолдими?
-Ўлик чиқарилган куни хизматда эди. Ишдан кейин ҳайдаб юбордим.
-Нима учун?
-Бетайинроқ  эди, жонимга тегиб кетди. Ароқ олиб келиб бир-икки болага қуйиб берган экан, билиб қолдим.
-Қаерда яшайди?
-Билмайман. Буни ёрдамчимдан сўраш керак.
-Шундай доно маслаҳат беришингизни билувдим. Менинг ёрдамчим сизнинг ёрдамчингиздан сўраб билибди. Унинг айтишича, буфетчи бир ҳафтага рухсат олиб уйига кетган экан. Биз Қашқадарё билан боғландик. У икки ойдан бери уйига бормаган. Ҳозир қаерда бўлиши мумкин?
-Билмайман,-Ҳусан шундай деб бош чайқади.
-Сиз уни ишдан ҳайдамагансиз. Даминов ўлдирилган куни у билан шахсан ўзим гаплашганман. Бу йигитларнинг ҳаммасини таниган. Манавинисини,-у бармоғи билан Шавкат Бердиёровнинг суратини кўрсатди,- Республика прокуратураси билан бизнинг вазирлигимиз алоҳида қизиқиш билан қидиришяпти. Эҳтимол, улар ҳам сизни чақириб сўраб қолишар.
-Буфетчи таниган бўлса танигандир, лекин мен буларни кўрмаганман. Прокуратурага ҳам бундан бошқа гап айтолмайман.
Шу пайт телефон жиринглаб, Ҳусаннинг гапи чала қолди. Соли Муродов нохушлик билан гўшакни олиб, қулоғига тутди:
-Капитан Муродовман,-дегач, буйруқ оҳангидаги овозни эшитди:
-Бугун йигирма уч-у нол-нолда вазирликда тезкор гуруҳнинг йиғилишига етиб келинг. Дискотекада юрган шогирдингиз ҳам келиши керак. Бердиёровга доир барча маълумотларни олволинг.
-Тушундим,-деди Соли Муродов, сўнг Ҳусанга тикилганича топшириққа ўзича қўшимча қилди:-Дискотекага доир маълумотларни ҳам олиб бораман.
Бу гапдан Ҳусан довдираб қолмаган бўлса-да, қарашларида бироз ҳадик сезилди. Соли Муродов тергов баённомасини қисқа тарзда ёзгач, унга узатди:
-Ўқиб чиқиб, қўл қўйинг. Сиз очиқ гапирмаяпсиз. Ўйлаб кўринг. Бу  аҳволда сизни жиноятни яширишга уринишда айблашим ҳам мумкин.
-Мен ҳеч нарсани яшира¸тганим йўқ. Билсам айтардим.
-Даминов яқин қариндошингиз бўлганида мен билан бошқача оҳангда гаплашардингиз, тўғрими? Кеча битта одамни ўлдириб сувга ташлаб юборганлар эртагами ё индингами бирон қариндошингизни, ҳатто ўзингизни ўлдириб юбориши мумкинлигини ҳеч ўйлаб кўрганмисиз?
-Худо сақласин!
-Ҳа, Худо сақласин, совуқ нафас қилмайлик. Лекин Худо сақлаши учун одам зоти бир-бирининг тақдирига куйиниб туриши ҳам керак. Мен айтган воқеа содир бўлса, “милиция қаёққа қараяпти!” деб додламасангиз бас,-Ҳусан баённомани ўқиётганда телефон гўшагини кўтариб, керакли рақамни терди:- Профилактика нозири Сатторовни топиб айтинг: соат йигирма биру ўттизда дискотека  олдида мени кутсин.
Ҳусан бу топшириқни эшитиб унга савол назари билан қараб қўйди-да, баённомага имзо чекиб, узатди.

                            

 
Кейинги »