1201 19.04.2017

Эй Сен, Соқий, карам этгил, тўлдириб қуй,

Хобгоҳида дунё ётар — бир парирўй.

Қара, унинг қучоғида мудраб борар,

Ухламасдан бурун уни уйғотиб қўй.


* * *

Эй Сен, айтгил, олисми бу йўл ораси?

Тузалмасми энди сира дил яраси?

Сенга қандай юзланаман Маҳшар куни,

Бўм-бўш турса тарозининг бир палласи!


* * *

Эй Сен, ахир биласан-ку бехабарман,

Билмаганим учун бунда бехатарман.

Қара, қандай ошиқ бўлдим дунёга мен,

Бу савдони энди қандай тўхтатарман?


* * * 

Эй Сен, қара, қандай ажиб тақсимотинг,

Шу сабабми Холиқ эрур битта отинг?

Аммо... баъзан иккиланиб қолишим бор,

У дунёда эмасмиди Пулсиротинг?!


* * *

Эй Сен, менинг ошиқлигим билмайсанму?

Қуруқ даъволарни кўзга илмайсанму?

Дунёнинг дорида турибман, қара,

Қутқазмоққа келмайсанму, келмайсанму?!


* * *

Эй Сен, менга кўрсатганинг борса келмас,

Бу не савдо, берганингдан кўнгил тўлмас.

Ахир, менга қанақа соз узатдинг Сен,

Айрилиқдан бошқасини чалиб бўлмас.


* * *

Эй Сен, қара, кўксим аро дарзларим бор,

Алмисоқда Сендан олган қарзларим бор.

Бу омонат менга жуда оғир келди,

Борсам Сенга айтадиган арзларим бор.


* * *

Эй Сен, мендан сўрама ҳеч, кечириб қўй,

Қон дилимни дафтаримга кўчириб қўй.

Ёзиқларим очиб кўрмай, қалбимдаги 

Муҳаббатдан бошқасини ўчириб қўй.


* * *

Эй Сен, дилга эккан ниҳол, хазонлиғ не билмасмиш,

Икки дунё азиз эрмиш, арзонлиғ не билмасмиш.

Кўз ёшлардан кўкариб ул, бир куни мева берса,

Ҳосилини олган қулинг армонлиғ не билмасмиш.


* * *

Эй Сен, айт-чи, асли ўзи қай ёқдаман,

Қанча яқин келсанг шунча узоқдаман.

Ўзинг озод қилмасанг гар бир кун келиб,

Боролмайман, тузоқдаман, тузоқдаман.


* * *

Эй Сен, қара, кўзларимни ковлар бир кас,

Яна бири туя ютиб кўрдим демас.

Келганимдан буён излаб тополмайман,

Нега бунинг биронтаси бутун эмас?


* * *

Эй, Сен айтган томонда кўп йўлни кўрдим,

Ўнгни ғажиб бораётган сўлни кўрдим.

Бунча ажиб томонларга йўлладинг Сен,

Оташларда музлаб ётган дилни кўрдим.


* * *

Эй Сен, менинг ёқамдаги қўлларни кўр,

Қаршимдаги борса-келмас йўлларни кўр.

Раҳматингсиз ўтиб бўлмас довонлардан,

Қўксимдаги қақраб ётган чўлларни кўр.


* * *

Эй Сен, энди бу уйқуни бузмоқ керак,

Дунё билан ришталарни узмоқ керак.

Ер остида тинч ётишни истаганлар,

Ер устида бугун режа тузмоқ керак.


* * *

Эй Сен, қара, яшамоққа бермас изн,

Ортимдаги армонларим тизим-тизим.

Сен маломат қилаверма нолишимни,

Кўрмадингми, қалбимдаги оёқ изин?


* * * 

Эй Сен, кўргил, энди сабру саботим йўқ,

Пешонамни ўқий десам саводим йўқ.

Беш кун муҳлат берган эдинг — ўтиб борар,

Нега ҳануз яшай десам ҳаётим йўқ?


* * *

Эй Сен, менинг ҳолимнинг харобини бир кўргил,

Гуллаган орзуларнинг саробини бир кўргил.

Бу уй ажиб майхона, қадаҳ сунар куну тун,

Остонада турибман, шаробини бир кўргил.


* * * 

Эй Сен, хавотирим ортар кун сайин,

Борар йўлларимни айлагил тайин.

Мен ношуд сайёдман, қўлимдан тутгил,

Ўзимни нишонга олиб қўймайин!


* * *

Эй Сен, Ўзинг карам этгил, тоатим йўқ,

Бу юкингни кўтармоққа саботим йўқ.

Парвонадай ўзим шамга урай дейман,

Лек шамгача олиб борар қанотим йўқ.


* * *

Эй Сен, кетаяпман айтгил қай томон,

Бу сафардан энди қачон қайтаман?

Турткилайвермасин ўнгу сўлимдан,

Йўқса бир кун Сенга бориб айтаман!


* * * 

Эй Сен, энди Ўзингдан ёт бўлмакдан асрагил,

Сафаримнинг сўнггида дод бўлмакдан асрагил.

Беаёв рақиблара рўбарў этдинг мени,

Бу хатарли ўйинда мот бўлмакдан асрагил.


* * * 

Эй Сен, менга қанот берсанг, учиб кетсам,

Оёқдаги занжирларни ечиб кетсам.

Бир кун келиб изн берсанг, раҳм қилсанг

Одам Ато ҳовлисига кўчиб кетсам.


* * *

Эй Сен, қара, манави кас ёқам йиртар,

Бунисининг ситамлари жонга етар.

Мен ўзимни беркитолмай оввораман,

Нархим билса, иккиланмай сотиб кетар.


* * *

Эй Сен, мени яратдинг минг бир озор ичинда,

Хомталаш бўлиб ётур умрим бозор ичинда.

Бу шундай қимор бўлди, жонимни тикиб қўйдим:

Арқон учи Сенда-ю, бошим шу дор ичинда.


* * *

Эй Сен, менинг дилимга хўп қувончли ғам бердинг,

Шу ёруғ ғамларни деб кўзларимга нам бердинг.

Фақат Сенинг ҳимматинг ҳикматини билмайман:

Нима берсанг, баридан доим битта кам бердинг.


* * *

Эй Сен, Ўзинг карам этгин, инсоф бергин,

Бош қўймоққа меҳроб бергин, тавоф бергин.

Бу жумбоқлар ичра ёлғиз ташлаб қўйма,

Гоҳ-гоҳида сўровимга жавоб бергин.


* * *

Эй Сен, қара, сабрим тўла, кўнгил ярим,

Ахир менинг тугаб борар имконларим.

Мен ҳам ерда ишқ овлаган сайёд эдим,

Лек нишонга тегмас сира пайконларим.


Алишер Назаров